Schedule 2017-2018

Period 1-  English 9 (Room 319)

Period 2 - PREP

Period 3  - English 9 (Room 319)

Period 4 - English I (Room 225 - with Ms. Deirocini)

 

Period 5 - English I (Room 225 - with Ms. Deirocini)

Period 6 - Hall Duty  Lower 300 Hall

Period 7 - English I (Room 225 - with Ms. Deirocini)

Period 8 - PREP