DAILY SCHEDULE

 

 

1st Period  Health

 

2nd Period  Health/P.E.

 

3rd Period   Prep hour

 

4th Period   P.E.

 

5th Period   Health/P.E.

 

6th Period   7th grade Basketball

 

7th Period   Jr. high Basketball 

 

8th Period   Sr. High Basketball